Bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen § 13

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 979 af 24. juni 2022

§ 13

Følgende beføjelser i lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, sådan at styrelsen:

  • 1) Varetager sekretariatsbetjeningen af Danmarks Frie Forskningsfond, jf. lovens § 27.

  • 2) Kan fastsætte nærmere regler for Danmarks Frie Forskningsfonds bevillingsfunktion, jf. lovens § 32, stk. 1.

  • 3) Kan fastsætte nærmere regler om adgang til delegation inden for Danmarks Frie Forskningsfond, herunder til sekretariatet, af bevillings- og rådgivningskompetence, dog ikke vedrørende forhold af principiel karakter, jf. lovens § 32, stk. 2.

  • 4) Kan fastsætte nærmere regler for klagebehandlingen, herunder om frister, og hvilke dokumenter der skal indsendes, jf. lovens § 33, stk. 3.