Bekendtgørelse om delegation af social- og ældreministerens beføjelser til at fastsætte nærmere regler og træffe afgørelse om kompensation for løn og faste omkostninger til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Corona-virussygdom 2019 (COVID-19) § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 986 af 25. juni 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 24 af 11. januar 2021, bekendtgørelse nr. 156 af 01. februar 2021, bekendtgørelse nr. 487 af 18. marts 2021 og bekendtgørelse nr. 1859 af 26. september 2021

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. juni 2020.