Bekendtgørelse om delegation af Forsvarsministerens udnævnelses- og afskedigelseskompetence § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 832 af 11. december 1990

§ 2

Forsvarschefen og Hjemmeværnsledelsen kan bemyndige underlagte chefer til at ansætte, udnævne og afskedige civilt personel i lønramme 1-24 samt militært personel på mellemlederniveau og manuelt niveau, jf. dog § 1, stk. 3.