Bekendtgørelse om delegation af Forsvarsministerens udnævnelses- og afskedigelseskompetence

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 832 af 11. december 1990

I medfør af §§ 3 og 26 i lov om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken, jf. lovbekendtgørelse nr. 671 af 2. oktober 1986, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Forsvarschefen, Generalauditøren, Hjemmeværnsledelsen, direktørerne for henholdsvis Forsvarets Bygningstjeneste, Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste, Farvandsvæsenet og Statens Konfektion samt Chefen for Regnskabssekretariatet bemyndiges til hver for sit område at udnævne og afskedige tjenestemænd i lønramme 1-34, jf. dog stk. 3 samt tjenestemandslovens § 26, stk. 1, om kongeligt udnævnte.

Stk. 2 Chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste bemyndiges til inden for sit område at udnævne og afskedige civile tjenestemænd i lønramme 1-34, jf. dog stk. 3 samt tjenestemandslovens § 26, stk. 1, om kongeligt udnævnte.

Stk. 3 Uansøgt afsked af tjenestemænd, inden den pligtige afgangsalder er opnået, foretages af Forsvarsministeren, jf. dog tjenestemandslovens § 33, stk. 3, om prøveansatte.

§ 2

Forsvarschefen og Hjemmeværnsledelsen kan bemyndige underlagte chefer til at ansætte, udnævne og afskedige civilt personel i lønramme 1-24 samt militært personel på mellemlederniveau og manuelt niveau, jf. dog § 1, stk. 3.

§ 3

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1991.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 394 af 13. juli 1976 om udnævnelses- og afskedigelseskompetence vedrørende visse tjenestemænd under Forsvarsministeriet.