Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 921 af 26. juni 2017

§ 8

Værdipapirhandleren skal sikre, at dens eksterne revisorer mindst én gang årligt aflægger beretning til Finanstilsynet om, hvorvidt værdipapirhandlerens ordninger er passende i henhold til § 72 i lov om finansiel virksomhed, samt hvorvidt værdipapirhandleren overholder § 196, stk. 2, i lov om kapitalmarkeder.