Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 921 af 26. juni 2017

§ 7

Værdipapirhandleren skal udpege en medarbejder med tilstrækkelige færdigheder og beføjelser med særligt ansvar for spørgsmål vedrørende værdipapirhandlerens overholdelse af sine forpligtelser vedrørende beskyttelse af kunders finansielle instrumenter og midler.

Stk. 2 Værdipapirhandleren beslutter, om den i stk. 1 nævnte medarbejder udelukkende skal beskæftige sig med denne opgave, eller om medarbejderen kan varetage ansvaret effektivt, samtidig med at vedkommende har yderligere ansvarsområder.