14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 921 af 26. June 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Værdipapirhandleren må ikke indgå i ordninger for værdipapirfinansieringstransaktioner for så vidt angår finansielle instrumenter, som værdipapirhandleren opbevarer på en kundes vegne, eller på anden måde anvende sådanne finansielle instrumenter for egen regning eller for en anden persons eller en anden af værdipapirhandlerens kunders regning, medmindre følgende betingelser er opfyldt:

  • 1) Kunden har på forhånd givet sit udtrykkelige samtykke til instrumenternes anvendelse på nærmere fastsatte vilkår. Der skal foreligge klar skriftlig dokumentation for dette bekræftet med kundens underskrift eller tilsvarende.

  • 2) Anvendelsen af kundens finansielle instrumenter er begrænset til de nærmere fastsatte vilkår, som kunden har givet sit samtykke til.

•••

Stk. 2 Værdipapirhandleren må ikke indgå i ordninger for værdipapirfinansieringstransaktioner for så vidt angår finansielle instrumenter, som værdipapirhandleren opbevarer på en kundes vegne på en samlet konto hos tredjemand, eller på anden måde anvende finansielle instrumenter, der opbevares på en sådan konto, for egen regning eller en anden persons regning, medmindre mindst én af følgende betingelser ud over betingelserne i stk. 1 er opfyldt:

  • 1) Hver kunde, hvis finansielle instrumenter opbevares sammen på en samlet konto, skal på forhånd have givet sit udtrykkelige samtykke hertil, jf. stk. 1, nr. 1.

  • 2) Værdipapirhandleren skal have indført systemer og kontroller, som sikrer, at kun finansielle instrumenter, der tilhører kunder, som på forhånd har givet deres udtrykkelige samtykke hertil, jf. stk. 1, nr. 1, anvendes på en sådan måde.

•••

Stk. 3 Værdipapirhandlerens registre, jf. stk. 2, skal indeholde oplysninger om den kunde, efter hvis instrukser de finansielle instrumenter blev anvendt, og om antallet af de anvendte finansielle instrumenter, som tilhører hver kunde, der har givet sit samtykke hertil, så eventuelle tab kan fordeles korrekt.

•••

Stk. 4 Værdipapirhandleren skal træffe passende foranstaltninger med henblik på at forhindre uautoriseret anvendelse af kundernes finansielle instrumenter for egen regning eller for en anden persons regning. Disse foranstaltninger kan f.eks. være:

  • 1) indgåelse af aftaler med kunderne om foranstaltninger, der skal træffes af værdipapirhandleren, hvis kunden ikke har tilstrækkelig dækning på sin konto på afregningsdagen, såsom lån af modsvarende værdipapirer på vegne af kunden eller lukning af positionen,

  • 2) nøje overvågning fra værdipapirhandlerens side af den forventede evne til at levere på afviklingsdagen og indførelse af afhjælpende foranstaltninger, hvis dette ikke kan lade sig gøre, og

  • 3) nøje overvågning og hurtig anmodning om ikke leverede, udstedte værdipapirer på afviklingsdagen og derefter.

•••

Stk. 5 Værdipapirhandleren skal indføre særlige ordninger for alle kunder med henblik på at sikre, at de, der låner kunders finansielle instrumenter, stiller tilstrækkelig sikkerhed, og at værdipapirhandleren overvåger den fortsatte hensigtsmæssighed af sikkerhedsstillelsen og tager de nødvendige skridt til at bevare balancen i forhold til værdien af kunders instrumenter.

•••
profile photo
Profilside