14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 921 af 26. June 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Sikkerhedsstillelse
Værdipapirhandleren skal tage stilling til anvendelsen af aftaler om sikkerhedsstillelse i form af overdragelse af ejendomsret i forbindelse med forholdet mellem kundens forpligtelse over for værdipapirhandleren og de kundeaktiver, der er omfattet af værdipapirhandlerens aftaler om sikkerhedsstillelse i form af overdragelse af ejendomsret. Værdipapirhandleren skal kunne dokumentere denne stillingtagen.

•••

Stk. 2 Ved stillingtagen til og dokumentation for hensigtsmæssigheden af anvendelsen af aftaler om sikkerhedsstillelse i form af overdragelse af ejendomsret, skal værdipapirhandleren tage hensyn til alle følgende faktorer:

  • 1) Om der kun er en meget svag forbindelse mellem kundens forpligtelse over for værdipapirhandleren og anvendelsen af aftaler om sikkerhedsstillelse i form af overdragelse af ejendomsret, herunder om sandsynligheden af en kundes forpligtelse over for værdipapirhandleren er lav eller ubetydelig.

  • 2) Om omfanget af kundernes midler eller finansielle instrumenter omfattet af aftaler om sikkerhedsstillelse i form af overdragelse af ejendomsret langt overstiger kundens forpligtelse eller endog er ubegrænset, hvis kunden overhovedet har en forpligtelse over for værdipapirhandleren.

  • 3) Om alle kunders finansielle instrumenter eller midler bliver gjort til genstand for aftaler om sikkerhedsstillelse i form af overdragelse af ejendomsret, uden hensyntagen til hvilken forpligtelse de enkelte kunder har over for værdipapirhandleren.

•••

Stk. 3 Hvis der anvendes aftaler om sikkerhedsstillelse i form af overdragelse af ejendomsret, skal værdipapirhandleren over for professionelle kunder og godkendte modparter understrege risiciene ved og virkningen af en aftale om sikkerhedsstillelse i form af overdragelse af ejendomsret for kundens finansielle instrumenter og midler.

•••
profile photo
Profilside