14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om danskbonus efter lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 617 af 27. May 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018, jf. dog stk. 2 og 3.

•••

Stk. 2 § 2 finder anvendelse for udlændinge, der har bestået en danskprøve efter den 1. januar 2018.

•••

Stk. 3 Personer, der den 1. juli 2018 har opnået ret til dansktillæg efter de hidtil gældende regler i lov om aktiv socialpolitik, og som har fået udbetalt dansktillæg i mindre end 6 sammenhængende måneder forud for lovens ikrafttræden, har ret til at få udbetalt danskbonus efter lov om aktiv socialpolitik i en periode efter lovens ikrafttræden, således at de sammenlagt får udbetalt 6 måneders dansktillæg og danskbonus.

•••

Stk. 4 Bekendtgørelse nr. 1095 af 14. september 2015 om dansktillæg til integrationsydelsesmodtagere ophæves, jf. dog stk. 3.

•••
profile photo
Profilside