14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om danskbonus efter lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 617 af 27. May 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Danskbonus efter § 1 supplerer integrationsydelsen med et månedligt beløb på 1.560 kr. (2018-niveau), inden for en 6 måneders periode, dog således at den samlede hjælp indenfor en måned ikke overstiger, hvad ansøgeren ville være berettiget til efter §§ 23-25 i lov om aktiv socialpolitik, såfremt opholdskravet i lovens § 11, stk. 3, var opfyldt.

•••
profile photo
Profilside