14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om danskbonus efter lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven  - ophæves den 1. juli 2022 § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 617 af 27. May 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Kommunen yder efter ansøgning danskbonus til en person, som modtager integrationsydelse efter § 22, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik, eller supplerende hjælp til brøkpension efter lovens § 27 a, 2. pkt., og som har bestået en prøve i dansk, der giver ret til danskbonus, jf. lovens § 22, stk. 4.

•••

Stk. 2 Kommunen yder efter ansøgning danskbonus efter dispensation til personer med en funktionsnedsættelse omfattet af lovens § 22, stk. 6.

•••
profile photo
Profilside