14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Dansk Vækstkapital III § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om dansk vækstkapital iii og bygger på bekendtgørelse nr. 190 af 09. March 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Selskabets opgaver
Vækstfonden har ansvaret for den daglige ledelse og drift af selskabet.

•••

Stk. 2 Vækstfonden fastlægger i samarbejde med investorerne Dansk Vækstkapital III’s investeringsstrategi.

•••

Stk. 3 Dansk Vækstkapital III skal investere i både venturefonde, smallcap fonde, midcap fonde og fonde, der udbyder ansvarlig kapital, herunder mezzaninfonde. Vækstfonden fastlægger den nærmere fordeling af midler på forskellige typer af investeringsfonde.

•••

Stk. 4 Vækstfonden er ansvarlig for at gennemføre investeringerne i investeringsfonde, og Vækstfonden tilsikrer, at investeringerne sker på kommercielle og markedsøkonomiske vilkår med henblik på at sikre et markedskonformt afkast.

•••

Stk. 5 Vækstfonden tilsikrer, at placeringen af kapital i investeringsfonde gennemføres effektivt og til de lavest mulige administrative omkostninger for Dansk Vækstkapital III.

•••
profile photo
Profilside