Bekendtgørelse om Dansk Vækstkapital III § 1

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om Dansk Vækstkapital III er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1761 af 11. december 2023

Stiftelse af investeringsenhed
§ 1

Danmarks Eksport- og Investeringsfond stifter en investeringsenhed ved navn Dansk Vækstkapital III, der har juridisk status af et kommanditselskab (K/S).

Stk. 2 Selskabets vedtægter aftales mellem investorerne i Dansk Vækstkapital III.