14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om Dansk Vækstkapital III

Bekendtgørelse nr. 190 af 09. marts 2020

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om Dansk Vækstkapital III er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om Dansk Vækstkapital III

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 30. august 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Stiftelse af investeringsenhed
Vækstfonden stifter en investeringsenhed ved navn Dansk Vækstkapital III, der har juridisk status af et kommanditselskab (K/S).

Stk. 2 Selskabets vedtægter aftales mellem investorerne i Dansk Vækstkapital III.

§2 Selskabets opgaver
Vækstfonden har ansvaret for den daglige ledelse og drift af selskabet.

Stk. 2 Vækstfonden fastlægger i samarbejde med investorerne Dansk Vækstkapital III’s investeringsstrategi.

Stk. 3 Dansk Vækstkapital III skal investere i både venturefonde, smallcap fonde, midcap fonde og fonde, der udbyder ansvarlig kapital, herunder mezzaninfonde. Vækstfonden fastlægger den nærmere fordeling af midler på forskellige typer af investeringsfonde.

Stk. 4 Vækstfonden er ansvarlig for at gennemføre investeringerne i investeringsfonde, og Vækstfonden tilsikrer, at investeringerne sker på kommercielle og markedsøkonomiske vilkår med henblik på at sikre et markedskonformt afkast.

Stk. 5 Vækstfonden tilsikrer, at placeringen af kapital i investeringsfonde gennemføres effektivt og til de lavest mulige administrative omkostninger for Dansk Vækstkapital III.

§3 Vækstfonden fungerer som forvalter af Dansk Vækstkapital III.

§4 Tilsyn
Erhvervsministeriet fører tilsyn med Vækstfondens forvaltning af Dansk Vækstkapital III.

Stk. 2 Vækstfonden har pligt til at holde Erhvervsministeren orienteret om alle væsentlige forhold i Dansk Vækstkapital III, herunder væsentlige afvigelser fra selskabets budget. Som led i dette afholdes der minimum et årligt møde mellem Erhvervsministeriet og direktøren for Vækstfonden.

Stk. 3 Erhvervsministeren modtager minimum en gang årligt en afrapportering fra Dansk Vækstkapital III.

§5 Rigsrevisor har, jf. Rigsrevisorlovens § 4, adgang til gennemgang af Dansk Vækstkapital III’s årsrapport.

§6 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. marts 2020.

profile photo
Profilside