14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om dagpengeperioden § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om dagpengeperioden og bygger på bekendtgørelse nr. 1173 af 26. September 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Forlængelse af referenceperioden
Referenceperioden i § 3 opgøres i hele måneder. Forlængelse af referenceperioden sker i hele måneder, jf. § 10. Det samlede antal timer, som kan forlænge referenceperioden, omregnes til måneder ved at timerne deles med 160,33. Der rundes op til nærmeste antal hele måneder. Uger med støtte efter lov om social service, jf. § 10, stk. 1, nr. 3, indgår i beregningen med 37 timer pr. uge.

•••

Stk. 2 Afgørelse af, om der skal ske forlængelse af referenceperioden, sker løbende eller senest forud for det forventede udløb af en tidligere opgjort referenceperiode.

•••
profile photo
Profilside