Bekendtgørelse om dagpengeperioden § 9

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om dagpengeperioden er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 597 af 04. juni 2024

Forlængelse af referenceperioden
§ 9

Referenceperioden i § 3 opgøres i hele måneder. Forlængelse af referenceperioden sker i hele måneder, jf. § 10. Det samlede antal timer, som kan forlænge referenceperioden, omregnes til måneder ved at timerne deles med 160,33. Der rundes op til nærmeste antal hele måneder. Uger med støtte efter lov om social service og barnets lov, jf. § 10, stk. 1, nr. 3, indgår i beregningen med 37 timer pr. uge.

Stk. 2 Afgørelse af, om der skal ske forlængelse af referenceperioden, sker løbende eller senest forud for det forventede udløb af en tidligere opgjort referenceperiode.