14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om dagpengeperioden § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om dagpengeperioden og bygger på bekendtgørelse nr. 1696 af 19. August 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Fastlæggelse af ydelsesperioder for personer, der medregner forsikrings- og beskæftigelsesperioder fra et andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne
En person, der har ret til dagpenge efter bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland, skal indplaceres i en dagpengeperiode.

•••

Stk. 2 Ved indplaceringen, jf. stk. 1, skal der tages højde for perioder for hvilke, der er udbetalt arbejdsløshedsydelse i et andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne. Indplaceringen sker med virkning fra den 1. i den måned, hvor der er udbetalt arbejdsløshedsydelse i et andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne. Forbruget af ydelsesperioden opgøres i timer, jf. lovens § 55, stk. 4.

•••

Stk. 3 Beskæftigelse efter indplaceringen efter stk. 2, kan medregnes til opfyldelse af et senere beskæftigelseskrav.

•••

Stk. 4 Reglen i stk. 2 finder ikke anvendelse på personer, som er indplaceret i en dagpengeperiode i Danmark.

•••
profile photo
Profilside