Bekendtgørelse om dagpengeperioden § 4

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om dagpengeperioden er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 597 af 4. juni 2024

Indplacering i dagpengeperioden
§ 4

Indplacering i dagpengeperioden sker såvel for ydelses- som for referenceperioden fra den 1. i den måned, hvor medlemmet

Stk. 2 Et medlem, der er udelukket fra ret til dagpenge som følge af effektiv karantæne, indplaceres fra den 1. i den måned, hvor medlemmet ville have været berettiget til dagpenge efter stk. 1, hvis medlemmet ikke havde været udelukket fra ret til dagpenge.

Stk. 3 Et medlem, der udtræder af efterlønsordningen og anmoder om dagpenge, kan fortsætte i den indplacering, som medlemmet havde forud for sin overgang til efterløn. Hvis medlemmet ikke er indplaceret i en dagpengeperiode forud for sin overgang til efterløn, indplaceres medlemmet med virkning fra den 1. i den måned, hvor medlemmet er overgået til efterløn.