14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om dagpengeperioden § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om dagpengeperioden og bygger på bekendtgørelse nr. 1696 af 19. August 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Dagpengeperioden er den periode på sammenlagt 3.848 timer for fuldtidsforsikrede og 3.120 timer for deltidsforsikrede (ydelsesperiode) inden for 36 måneder (referenceperiode), hvor et medlem kan modtage dagpenge, jf. lovens § 55, stk. 1.

•••

Stk. 2 Efter udløbet af perioden i stk. 1, kan et medlem, som har ret til at forlænge dagpengeperioden efter lovens § 56, modtage dagpenge i højst 1.924 timer for fuldtidsforsikrede og 1.560 timer for deltidsforsikrede inden for 18 måneder, jf. lovens § 55, stk. 2.

•••

Stk. 3 Ved skift af forsikringsstatus fra fuldtidsforsikret til deltidsforsikret sker omregning af ydelsesperioden ved at gange den resterende ydelsesperiode med 0,81.

•••
profile photo
Profilside