Bekendtgørelse om dagpengeperioden § 3

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om dagpengeperioden er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 109 af 30. januar 2023

§ 3

Dagpengeperioden for et medlem, der har opnået ret til dagpenge efter § 53 i loven, er den periode på sammenlagt 3.848 timer for fuldtidsforsikrede og 3.120 timer for deltidsforsikrede (ydelsesperioden) inden for 36 måneder (referenceperioden), hvor medlemmet kan modtage dagpenge, jf. lovens § 55, stk. 1, 1. pkt.

Stk. 2 Dagpengeperioden for et medlem, der har opnået ret til dagpenge efter § 54 i loven, er den periode på sammenlagt 1924 timer for fuldtidsforsikrede og 1560 timer for deltidsforsikrede (ydelsesperioden) inden for 24 måneder (referenceperioden), hvor medlemmet kan modtage dagpenge, jf. lovens § 55, stk. 1, 2. pkt.

Stk. 3 Efter udløbet af perioderne i stk. 1 og 2, kan et medlem, som har ret til at forlænge dagpengeperioden efter lovens § 56, modtage dagpenge i højst 1.924 timer for fuldtidsforsikrede og 1.560 timer for deltidsforsikrede inden for 18 måneder, jf. lovens § 55, stk. 2.

Stk. 4 Ved skift af forsikringsstatus fra fuldtidsforsikret til deltidsforsikret sker omregning af ydelsesperioden ved at gange den resterende ydelsesperiode med 0,81.