14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om dagpengeperioden § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om dagpengeperioden og bygger på bekendtgørelse nr. 1173 af 26. September 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 I denne bekendtgørelse forstås ved:

  • 1) Dagpengeperioden: Er den periode, hvori der er ret til dagpenge m.v. Dagpengeperioden består af en ydelsesperiode, jf. nr. 2, og en referenceperiode, jf. nr. 3.

  • 2) Ydelsesperioden: Er den periode, hvori medlemmet sammenlagt kan modtage dagpenge m.v.

  • 3) Referenceperioden: Er den periode, inden for hvilken medlemmet længst kan modtage dagpenge m.v.

  • 4) Indplaceringstidspunktet: Er den 1. i den måned, hvor et medlem begynder at bruge af dagpengeperioden.

  • 5) Måneder: Kalendermåneder.

•••
profile photo
Profilside