Bekendtgørelse om dagpengeperioden § 13

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om dagpengeperioden er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 109 af 30. januar 2023

§ 13

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2023.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1696 af 19. august 2021 om dagpengeperioden ophæves.

Stk. 3 For et medlem, der er indplaceret i en dagpengeperiode forud for den 1. juli 2017, omregnes den resterende ydelsesperiode til timer ved at gange de tilbageværende uger med 37 timer for fuldtidsforsikrede eller 30 timer for deltidsforsikrede. Et medlems forsikringsstatus den 1. juli 2017 er afgørende for, om dagpengeperioden skal ganges med 37 timer eller 30 timer.

Stk. 4 For et medlem, der er indplaceret i en dagpengeperiode forud for den 1. juli 2017, forlænges den tilbageværende referenceperiode til udgangen af den måned, hvor referenceperioden ellers ville være udløbet.

Stk. 5 Referenceperioden kan forlænges med perioder efter § 19 i bekendtgørelse nr. 633 af 20. juni 2012 om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode som gældende forud for 2. januar 2017, hvis perioderne har fundet sted forud for den 2. januar 2017.