Bekendtgørelse om dagpengeperioden § 12

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om dagpengeperioden er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 1. januar 2024

Bekendtgørelse nr. 109 af 30. januar 2023

§ 12

Afkortningen af en aktuel dagpengeperiode, jf. § 3, stk. 1, sker ved at ydelsesperioden nedsættes med 160,33 timer for fuldtidsforsikrede og med 130 timer for deltidsforsikrede, jf. dog stk. 3.

Stk. 2 Afkortningen af en forlænget dagpengeperiode, jf. § 3, stk. 3, sker ved at beskæftigelseskontoen nedskrives med 80,17 timer for fuldtidsforsikrede eller 65 timer for deltidsforsikrede. Dagpengeperioden kan herefter højst forlænges med 1.763,67 timer for fuldtidsforsikrede eller 1.430 timer for deltidsforsikrede, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Har et fuldtidsforsikret medlem mindre end 160,33 timer eller et deltidsforsikret medlem mindre end 130 timer tilbage af ydelsesperioden i § 3, stk. 1 og 2, sker afkortningen først, når medlemmet har fået ret til en ny periode med dagpenge, jf. lovens § 55, stk. 1. Det samme gælder, hvis et fuldtidsforsikret medlem har mindre end 80,17 timer eller et deltidsforsikret medlem har mindre end 65 timer tilbage på beskæftigelseskontoen. En udestående afkortning bortfalder efter 5 år fra opgørelsestidspunktet, jf. § 11, stk. 1 og 2.