14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om dagpengeperioden § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om dagpengeperioden og bygger på bekendtgørelse nr. 1696 af 19. August 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Når et fuldtidsforsikret medlem har modtaget dagpenge i sammenlagt 7.696 timer (ydelsesperiode) inden for de seneste 96 måneder, afkortes den periode, som medlemmet kan modtage dagpenge efter § 3, med 160,33 timer, jf. § 12.

•••

Stk. 2 Når et deltidsforsikret medlem har modtaget dagpenge i sammenlagt 6.240 timer (ydelsesperiode) inden for de seneste 96 måneder, afkortes den periode, som medlemmet kan modtage dagpenge efter § 3, med 130 timer, jf. § 12.

•••

Stk. 3 Opgørelsen af den samlede ydelsesperiode sker til enhver tid på baggrund af den forsikringsstatus, som et medlem aktuelt har.

•••

Stk. 4 De perioder, som forbruger af ydelsesperioden i medfør af § 8, skal medregnes ved opgørelsen af den samlede ydelsesperiode i stk. 1 og 2. Den samlede ydelsesperiode, som har ligget til grund for en afkortning, skal ikke medregnes ved opgørelsen af en ny samlet ydelsesperiode.

•••
profile photo
Profilside