14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om dagpengeperioden § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om dagpengeperioden og bygger på bekendtgørelse nr. 1173 af 26. September 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Referenceperioden i § 3 forlænges, hvis der i perioden forekommer følgende forhold, og der ikke udbetales løn:

  • 1) Sammenhængende perioder ud over 6 uger, hvor medlemmet modtager sygedagpenge efter lov om sygedagpenge eller dagpenge under de første 14 dages sygdom efter § 62, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

  • 2) Perioder, hvor medlemmet modtager dagpenge efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel.

  • 3) Perioder med støtte efter lov om social service til pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn eller af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, jf. § 9, stk. 1, 4. pkt.

•••

Stk. 2 Referenceperioden forlænges også med perioder, som nævnt i stk. 1 efter tilsvarende regler som de danske i et andet EØS-land eller Schweiz.

•••
profile photo
Profilside