Bekendtgørelse om dagpengeperioden § 10

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om dagpengeperioden er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 597 af 4. juni 2024

§ 10

Referenceperioden i § 3 forlænges, hvis der i perioden forekommer følgende forhold, og der ikke udbetales løn:

  • 1) Sammenhængende perioder ud over 6 uger, hvor medlemmet modtager sygedagpenge efter lov om sygedagpenge eller dagpenge under de første 14 dages sygdom efter § 62, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

  • 2) Perioder, hvor medlemmet modtager dagpenge efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel.

  • 3) Perioder med støtte efter lov om social service til pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn efter barnets lov eller af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, jf. lov om social service og barnets lov jf. § 9, stk. 1, 4. pkt.

Stk. 2 Referenceperioden forlænges også med perioder, som nævnt i stk. 1, efter tilsvarende regler som de danske i et andet EØS-land, Schweiz, Færøerne eller Storbritannien.