14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om dagpengeperioden Kapitel 3

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om dagpengeperioden og bygger på bekendtgørelse nr. 1696 af 19. August 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om dagpengeperioden

Kapitel 3

Afkortning af dagpengeperioden ved omfattende brug af dagpengesystemet

§11 Når et fuldtidsforsikret medlem har modtaget dagpenge i sammenlagt 7.696 timer (ydelsesperiode) inden for de seneste 96 måneder, afkortes den periode, som medlemmet kan modtage dagpenge efter § 3, med 160,33 timer, jf. § 12.

Stk. 2 Når et deltidsforsikret medlem har modtaget dagpenge i sammenlagt 6.240 timer (ydelsesperiode) inden for de seneste 96 måneder, afkortes den periode, som medlemmet kan modtage dagpenge efter § 3, med 130 timer, jf. § 12.

Stk. 3 Opgørelsen af den samlede ydelsesperiode sker til enhver tid på baggrund af den forsikringsstatus, som et medlem aktuelt har.

Stk. 4 De perioder, som forbruger af ydelsesperioden i medfør af § 8, skal medregnes ved opgørelsen af den samlede ydelsesperiode i stk. 1 og 2. Den samlede ydelsesperiode, som har ligget til grund for en afkortning, skal ikke medregnes ved opgørelsen af en ny samlet ydelsesperiode.

§12 Afkortningen af en aktuel dagpengeperiode, jf. § 3, stk. 1, sker ved at ydelsesperioden nedsættes med 160,33 timer for fuldtidsforsikrede og med 130 timer for deltidsforsikrede, jf. dog stk. 3.

Stk. 2 Afkortningen af en forlænget dagpengeperiode, jf. § 3, stk. 2, sker ved at beskæftigelseskontoen nedskrives med 80,17 timer for fuldtidsforsikrede eller 65 timer for deltidsforsikrede. Dagpengeperioden kan herefter højst forlænges med 1.763,67 timer for fuldtidsforsikrede eller 1.430 timer for deltidsforsikrede, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Har et fuldtidsforsikret medlem mindre end 160,33 timer eller et deltidsforsikret medlem mindre end 130 timer tilbage af ydelsesperioden i § 3, stk. 1 og 2, sker afkortningen først, når medlemmet har fået ret til en ny periode med dagpenge, jf. lovens § 55, stk. 1. Det samme gælder, hvis et fuldtidsforsikret medlem har mindre end 80,17 timer eller et deltidsforsikret medlem har mindre end 65 timer tilbage på beskæftigelseskontoen. En udestående afkortning bortfalder efter 5 år fra opgørelsestidspunktet, jf. § 11, stk. 1 og 2.

profile photo
Profilside