Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) § 14

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 400 af 26. april 2017

Ikrafttræden m.v.
§ 14

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1292 af 9. november 2016 om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) ophæves.