Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) § 12

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 400 af 26. april 2017

Gebyrer
§ 12

Den part, der ikke får medhold ved Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalgs behandling af tvivlsspørgsmål, jf. §§ 10 og 11, betaler efterfølgende et gebyr på 200 kr. Gebyret skal betales til beskæftigelsesudvalget inden 4 uger efter, at afgørelsen er sendt til parterne.

Stk. 2 Hvis Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg ved behandling af et tvivlsspørgsmål efter § 11 finder, at arbejdsgiveren skal betale for G-dage, og betalingen til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ikke sker inden for den i § 11, stk. 5, angivne frist, skal arbejdsgiveren betale et gebyr på 1.000 kr. til styrelsen.