Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) § 11

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 400 af 26. april 2017

Manglende betaling
§ 11

Et medlems a-kasse skal hjælpe medlemmet med at få en arbejdsgiver til at betale for G-dage, hvis

  • 1) arbejdsgiveren ikke betaler til tiden, jf. §§ 7 og 8,

  • 2) medlemmet beder a-kassen om hjælp, og

  • 3) a-kassen finder, at medlemmet uden tvivl har ret til betalingen.

Stk. 2 A-kassen sender herefter en begrundet anmodning til arbejdsgiveren om at betale til medlemmet inden 14 dage efter modtagelsen af anmodningen. Hvis arbejdsgiveren ikke betaler til tiden, og a-kassen fortsat mener, at kravet er berettiget, lægger a-kassen beløbet ud for arbejdsgiveren til medlemmet.

Stk. 3 Samtidig med at a-kassen lægger beløbet ud, sender a-kassen sagen med en begrundet indstilling til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, der træffer afgørelse i sagen. Beskæftigelsesudvalgets afgørelse skal sendes til arbejdsgiveren, medlemmet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og a-kassen.

Stk. 4 Hvis en arbejdsgiver indbringer et tvivlsspørgsmål, jf. § 10, efter at a-kassen har lagt et beløb ud, skal klagen behandles sammen med Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalgs behandling af a-kassens indstilling.

Stk. 5 Finder Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, at medlemmet har ret til betaling for G-dage, skal arbejdsgiveren betale beløbet til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Har styrelsen ikke fået beløbet til tiden, kan kravet sendes til restanceinddrivelsesmyndigheden, der inddriver beløbet med tillæg af et gebyr til styrelsen og restanceinddrivelsesmyndighedens omkostninger ved inddrivelsen.