14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 400 af 26. April 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Oplysningspligt
En arbejdsgiver skal oplyse på lønsedlen om betaling for G-dage fra det tidspunkt, hvor der første gang i et kalenderår bliver betalt til medlemmet. Det skal fremgå af lønsedlen, hvor mange gange i kalenderåret arbejdsgiveren har betalt for en G-dag.

•••

Stk. 2 Når et medlem bliver ledigt eller hjemsendt m.v., og der ikke fuldt ud er betalt for G-dagene, skal arbejdsgiveren skriftligt oplyse medlemmet om grunden hertil.

•••

Stk. 3 Arbejdsgiveren kan give oplysningerne på lønsedlen eller på en erklæring, jf. bilaget. Oplysningerne skal gives enten senest en uge efter, at medlemmet er fratrådt, eller senest en uge efter at medlemmet har skullet give en erklæring på tro og love.

•••

Stk. 4 Arbejdsgiveren skal give a-kassen oplysninger til brug for vurderingen af, om der skal betales for G-dage, når a-kassen beder om det.

•••
profile photo
Profilside