14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 400 af 26. April 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Bortfaldsgrunde m.v.
En arbejdsgiver skal ikke betale for G-dage til et medlem, når

 • 1) medlemmet inden ansættelsens ophør afslår et skriftligt tilbud om fortsat beskæftigelse svarende til overenskomstmæssige løn- og ansættelsesvilkår hos samme arbejdsgiver,

 • 2) arbejdsgiveren er ude af stand til at betale på grund af konkurs eller rekonstruktion under tilsyn af skifteretten,

 • 3) afskedigelsen/arbejdsophøret væsentligst skyldes medlemmet,

 • 4) arbejdsophøret skyldes strejke eller lockout på virksomheden, eller hvis arbejdsophøret er nødvendigt på grund af strejke eller lockout på en anden virksomhed,

 • 5) arbejdsophøret skyldes force majeure,

 • 6) medlemmet er i fuld beskæftigelse hos en anden arbejdsgiver på G-dagene,

 • 7) medlemmet i tilslutning til ansættelsens ophør får sygedagpenge eller dagpenge under de første 14 dages sygdom eller holder ferie på G-dagene,

 • 8) medlemmet er tjenestemand og overgår til rådighedsløn, eller

 • 9) medlemmet har været i beskæftigelse med offentligt tilskud til lønnen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

•••

Stk. 2 Der skal ikke betales for G-dage til et medlem, som er partsfisker. Ved en partsfisker forstås i denne bekendtgørelse en fisker, der har fået løn med en andel af nettooverskuddet og som

 • 1) enten ikke fisker med egne redskaber, og/eller

 • 2) ikke er medejer af den kutter, som medlemmet arbejder på.

•••
profile photo
Profilside