14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 400 af 26. April 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Ledighed m.v.
En arbejdsgiver skal betale et beløb svarende til dagpengenes højeste beløb for én dag, jf. § 47, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., pr. G-dag til et medlem, som er ledigt i over 4 timer på G-dagen. Hvis medlemmet er ledigt i 4 timer eller derunder på G-dagen, udgør betalingen halvdelen af det nævnte beløb, jf. dog § 4. Beløbet i 2. pkt. afrundes efter de almindelige afrundingsregler.

•••
profile photo
Profilside