14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 400 af 26. April 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Gebyrer
Den part, der ikke får medhold ved Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalgs behandling af tvivlsspørgsmål, jf. §§ 10 og 11, betaler efterfølgende et gebyr på 200 kr. Gebyret skal betales til beskæftigelsesudvalget inden 4 uger efter, at afgørelsen er sendt til parterne.

•••

Stk. 2 Hvis Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg ved behandling af et tvivlsspørgsmål efter § 11 finder, at arbejdsgiveren skal betale for G-dage, og betalingen til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ikke sker inden for den i § 11, stk. 5, angivne frist, skal arbejdsgiveren betale et gebyr på 1.000 kr. til styrelsen.

•••
profile photo
Profilside