Bekendtgørelse om COVID-19 matchfinansieringsordning til venturevirksomheder § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1326 af 18. juni 2021

Territorial gyldighed
§ 8

Bekendtgørelsen finder også anvendelse på virksomheder med hjemsted på Færøerne eller i Grønland.