Bekendtgørelse om COVID-19 matchfinansieringsordning til venturevirksomheder § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1326 af 18. juni 2021

Ikrafttræden mv.
§ 7

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 275 af 25. februar 2021 om COVID-19 matchfinansieringsordning til venturevirksomheder ophæves.