Bekendtgørelse om COVID-19 matchfinansieringsordning til venturevirksomheder § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1326 af 18. juni 2021

Administration
§ 4

Vækstfondens administrationsomkostninger forbundet med administrationen af lån efter denne bekendtgørelse afholdes inden for rammerne af tabsrammen og afkastet på finansieringerne.