Bekendtgørelse om COVID-19 matchfinansieringsordning til venturevirksomheder § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1326 af 18. juni 2021

Tilsyn og revision
§ 3

Erhvervsministeriet fører tilsyn med COVID-19 matchfinansieringsordningen som del af det almindelige tilsyn med Vækstfonden.

Stk. 2 COVID-19 matchfinansieringsordningen skal indgå i Vækstfondens årsrapport, der revideres.

Stk. 3 Vækstfonden skal i fondens regnskabssystemer holde et separat regnskab for COVID-19 matchfinansieringsordningen til venturevirksomheder, så der kan aflægges separat regnskab herfor, såfremt Erhvervsministeriet ønsker det.

Stk. 4 Vækstfonden har pligt til at holde erhvervsministeren orienteret om alle væsentlige forhold, herunder væsentlige afvigelser fra den forventede udvikling i COVID-19 matchfinansieringsordningen til venturevirksomheder.