Bekendtgørelse om COVID-19 matchfinansieringsordning til venturevirksomheder § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1326 af 18. juni 2021

§ 1

Bekendtgørelsen finder anvendelse for Vækstfondens COVID-19 matchfinansieringsordning til venturevirksomheder, hvor der ved en venturevirksomhed forstås en dansk registreret virksomhed, som har fået egenkapital eller egenkapitallignende finansiering fra en eller flere venturefonde, corporate venturefonde, familiekontorer, investeringsselskaber eller lignende.

Stk. 2 Finansieringsrammen i COVID-19 matchfinansieringsordningen består af en tabsramme samt en statsgaranteret låneramme.