Bekendtgørelse om COVID-19 matchfinansieringsordning til iværksættere i de tidlige faser § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1327 af 18. juni 2021

§ 1

Bekendtgørelsen finder anvendelse for Vækstfondens COVID-19 matchfinansieringsordning til iværksættere i de tidlige faser, hvor der ved en iværksættervirksomheder i de tidlige faser forstås danske unoterede virksomheder, som typisk endnu ikke har fået egenkapital eller egenkapitallignende finansiering fra en eller flere venturefonde.

Stk. 2 Finansieringsrammen i COVID-19 matchfinansieringsordningen består af en tabsramme samt en statsgaranteret låneramme.