Bekendtgørelse om COVID-19 hos pelsdyr § 9

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om COVID-19 hos pelsdyr er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2 af 03. januar 2023

§ 9

Får en dyrlæge i øvrigt i forbindelse med sit arbejde mistanke om forekomst af COVID-19 hos et pelsdyr, skal dyrlægen straks underrette Fødevarestyrelsen.