Bekendtgørelse om COVID-19 hos pelsdyr § 7

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om COVID-19 hos pelsdyr er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2 af 03. januar 2023

§ 7

Operatøren sikrer overholdelse af COVID-19 smittebeskyttelsesplanen.

Stk. 2 Operatøren sikrer endvidere, at ansatte og alle øvrige personer, som fast eller lejlighedsvist kommer i besætningsområdet, overholder COVID-19 smittebeskyttelsesplanen.