Bekendtgørelse om COVID-19 hos pelsdyr § 6

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om COVID-19 hos pelsdyr er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2 af 03. januar 2023

§ 6

Operatøren sikrer, at personer, der arbejder i besætningen, gennemgår hygiejnekursus om hygiejnetiltag og anvendelse af personlige værnemidler.