Bekendtgørelse om COVID-19 hos pelsdyr § 19

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om COVID-19 hos pelsdyr er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2 af 03. januar 2023

Test ved indførsel og flytning af mink
§ 19

Operatøren sikrer, at der ved indførsel eller import af pelsdyr til Danmark udtages 60 svælgsvaberprøver fra dyrene ved ankomst til modtagerbesætningen, og at prøverne indsendes til det nationale referencelaboratorium eller et laboratorium, der er officielt udpeget af den kompetente myndighed til at foretage den pågældende analyse (PCR-test), til undersøgelse for SARS-CoV-2.

Stk. 2 Operatøren sikrer, at resultaterne af undersøgelserne i stk. 1 videregives af laboratoriet til Fødevarestyrelsen.

Stk. 3 Operatøren sikrer, at pelsdyrene holdes i isolation fra øvrige pelsdyr i modtagerbesætningen, indtil der foreligger et negativt resultat af prøverne.