Bekendtgørelse om COVID-19 hos pelsdyr § 17

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om COVID-19 hos pelsdyr er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2 af 03. januar 2023

§ 17

Fødevarestyrelsen ophæver det offentlige tilsyn som følge af smitte med COVID-19, når

  • 1) overvågningsprogrammet er genoptaget, jf. § 13, og der i to på hinanden følgende hold af overvågningsprøver ikke er påvist SARS-CoV-2, eller

  • 2) dyrene er aflivet, bortskaffet og rengøring og desinfektion af virksomheden er godkendt af Fødevarestyrelsen.