Bekendtgørelse om COVID-19 hos pelsdyr § 14

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om COVID-19 hos pelsdyr er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2 af 03. januar 2023

§ 14

Fødevarestyrelsen kan sætte virksomheder, som har haft kontakt til mistænkte eller smittede besætninger på andre virksomheder, under offentligt tilsyn, jf. § 12.

Stk. 2 Fødevarestyrelsen kan udtage materiale til undersøgelse for SARS-CoV-2 fra virksomheder, der har haft kontakt til smittede virksomheder.