Bekendtgørelse om COVID-19 hos pelsdyr § 13

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om COVID-19 hos pelsdyr er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2 af 03. januar 2023

§ 13

Fødevarestyrelsen genoptager prøveudtagningen, jf. § 3, tre uger efter, at virksomheden er konstateret smittet, og når Fødevarestyrelsen på baggrund af dyrlægens erklæring kan konstatere, at der ikke er kliniske symptomer på COVID-19 hos pelsdyrene.