Bekendtgørelse om COVID-19 hos pelsdyr § 10

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om COVID-19 hos pelsdyr er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2 af 03. januar 2023

Mistanke eller konstateret smitte
§ 10

Fødevarestyrelsen anser en virksomhed for mistænkt for at være smittet med COVID-19, hvis der blandt pelsdyr i virksomheden er symptomer, jf. § 8, eller hvis der i øvrigt opstår mistanke, jf. § 9.

Stk. 2 Fødevarestyrelsen forestår hurtigst muligt udtagning og indsendelse af materiale til undersøgelse for SARS-CoV-2 fra virksomheder, der er mistænkt, med henblik på at få af- eller bekræftet mistanken.