Bekendtgørelse om civil værnepligt § 7

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om civil værnepligt er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 995 af 04. oktober 2008

Aflønning og andre ydelser
§ 7

Værnepligtige, der er overført til civilt arbejde, før de har gennemført den første samlede tjeneste i forsvaret eller redningsberedskabet, modtager under tjenesten dagløn, kostpenge, hjemsendelsespenge og ved tjeneste i mere end 30 dage beklædningsgodtgørelse.

Stk. 2 Satserne for aflønning og andre ydelser udgør pr. 1. april 2008 følgende beløb:

  • 1) Dagløn: 149,01 kr.

  • 2) Hjemsendelsespenge pr. dag: 17,91 kr.

  • 3) Kostpenge pr. dag: 95,77 kr.

  • 4) Beklædningsgodtgørelse ved tjeneste i mere end 30 dage (engangsbeløb): 1.076,00 kr.

Stk. 3 Værnepligtige, der er overført til civilt arbejde, efter at de har gennemført den første samlede tjeneste i forsvaret eller redningsberedskabet, modtager under tjenesten godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste samt dækning af merudgifter ved fravær fra hjemmet efter de regler, der gælder for genindkaldte værnepligtige i forsvaret.

Stk. 4 Dagløn og hjemsendelsespenge reguleres årligt pr. 1. april med samme gennemsnitlige reguleringsprocent som lønnen til værnepligtige i forsvaret. Kostpenge og beklædningsgodtgørelse reguleres årligt pr. 1. april på grundlag af Danmarks Statistiks månedsprisindeks for fødevarer og for beklædning og fodtøj.