Bekendtgørelse om civil værnepligt § 14

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om civil værnepligt er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 995 af 04. oktober 2008

Klagebestemmelser
§ 14

Militærnægteradministrationens pålæg efter § 3, stk. 1, i lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2 Øvrige afgørelser efter §§ 1-3 i lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde kan indbringes for forsvarsministeriet inden 14 dage efter, at afgørelsen er meddelt den værnepligtige.