Bekendtgørelse om civil værnepligt § 13

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om civil værnepligt er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 995 af 04. oktober 2008

Undladelse af genindkaldelse af værnepligtige, som er idømt visse sanktioner
§ 13

Militærnægteradministrationen træffer afgørelser efter § 4a i værnepligtsloven.

Stk. 2 Hvis Militærnægteradministrationen af tidsmæssige årsager ikke kan træffe afgørelse om indkaldelse inden mødedagen, stilles indkaldelsen i bero, og den værnepligtige underrettes herom.

Stk. 3 Til brug for behandlingen af sager efter stk. 1 vedrørende værnepligtige, som er overført til civilt arbejde efter at have afsluttet den første samlede tjeneste i forsvaret eller redningsberedskabet, og som skal indkaldes til civilt arbejde, indhenter Militærnægteradministrationen forud for indkaldelse og forud for mødedagen hos Rigspolitichefen oplysninger som nævnt i værnepligtslovens § 4b, stk. 1.