14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 776 af 02. June 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Ved certificeringsorganets bedømmelse af en ansøgers virke, jf. § 13, stk. 3, § 14, stk. 4 og 5 og § 21, stk. 4, skal dokumentation for virket bedømmes af mindst to faglige bedømmere. Ved bedømmelsen skal certificeringsorganet vurdere, om den certificerede statiker eller brandrådgiver har virket i overensstemmelse med denne bekendtgørelse og bygningsreglementet, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 32-34.

•••

Stk. 2 Ved bedømmelse af en ansøgers virke i brandklasse 2 og konstruktionsklasse 2, kan bedømmelsen foretages af én faglig bedømmer.

•••

Stk. 3 Ved den årlige bedømmelse af en certificeret statiker eller brandrådgivers virke, jf. §§ 33, stk. 1 og 36, stk. 1, kan bedømmelsen foretages af én faglig bedømmer.

•••
profile photo
Profilside