14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 776 af 02. June 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Certificeringsorganet vurderer, om ansøgningsmaterialet er fyldestgørende, jf. §§ 12-16 og §§ 19-23. Hvis ikke ansøgningsmaterialet er fyldestgørende, giver certificeringsorganet hurtigst muligt og senest inden fire uger ansøger besked herom.

•••

Stk. 2 Når certificeringsorganet har modtaget en fyldestgørende ansøgning om certificering, skal certificeringsorganet give ansøger besked om den forventede behandlingstid.

•••

Stk. 3 Certificeringsorganet kan bestemme, at ansøgninger om certificering efter denne bekendtgørelse skal ske elektronisk.

•••
profile photo
Profilside